25. März 2013

"Jay Radhe..."

Sri Swami Vishwananda singt einen wunderbaren Bhajan: "Jai Radhe..."